Elektronikai Hulladékgyűjtés Felhívás

A Magyar Máltai Szeretet Szolgálat a Halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskolával karöltve a rászorulók megsegítése érdekében elektronikai hulladékgyűjtést szervez.

Gyűjtött termékek: nem használt, rossz: Tv, monitor, mosógép, hűtő, kávéfőző, stb.

Időpont: 2017. október 10 és 11 –én délután 1400 Kiskinizs Turisztika udvar.

Kérjük azokat a lakosokat, akiknek van ilyen feleslegessé vált termékük a megadott időpontig helyezzék el a turisztika udvarán.

Lomtalanítás Felhívás

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Nonprofit Kft. az önkormányzat kérésére

  1. október 12. –én (csütörtökön) lomtalanítási akciót tervez.

A gyűjtő járművek reggel 600 órakor kezdik a lomtalanítást. A szállító anyagokat a szállítás napján a kora reggeli órákban vagy előző nap este készítsék ki az úttest mellé a Tisztelt Fogyasztók.

A lom nem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles – hegyes eszközöket, (injekciós tűk, fecskendők, vágó – szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásából származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat a szolgáltató nem szállítja el.

Meghívó – Szüreti felvonulás – Szüreti bál

Közhírré tétetik, hogy az Úr 2017. esztendejének október havának 6. napján Szüreti Felvonulást szervezz.

A program kezdete 16:00 óra, a felvonulás végeztével a Közösségi Ház Nagytermébe jó hangulatú bál kezdődik.

Minden szórakozni vágyót szeretettel várunk.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Kiskinizs Község Önkormányzata 2018. évre is meghirdeti a „Bursa Hungarica” ösztöndíjpályázatot.

 Az ösztöndíjra azok a településen állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók jelentkezhetnek, akik nappali tagozatos képzésben vesznek részt.

 Jelentkezhetnek még azok a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló, hátrányos szociális helyzetű középiskolás, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert pályázók is, akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben, nappali tagozatos képzésben kívánnak részt venni.

 A részletes pályázati kiírás a Kiskinizs Községi Önkormányzat hivatalában munkanapokon vehető át, vagy a „www.emet.gov.hu” internetes oldalról is letölthető.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 7.