Kiskinizs Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település költségvetési koncepcióját, Településrendezési Tervét, Településszerkezeti Tervét.

A részletes Helyi Egyenlőségi Program