Pályázat kiírója: A Közép- és Kelet- európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete, Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság

Pályázat témája: I. világháborús emlékmű felújítása

Pályázat kódja: KKETTKK-CP-02

A támogatott projekt főbb adatai:

A pályázat címe: Háborús hősök emlékművének felújítása a Kiskinizsi temetőben

A megvalósítás tervezett kezdete:                 2018. 03. 01.

A megvalósítás tervezett befejezése:            2018. 05. 31.

A megvalósítás tényleges befejezése:           2018. 05. 28.

A támogatás tejes összege:                            1.000.000.- Ft

Az önerő összege:                                             384.999.-

Tartalmi beszámoló

Előzmények

Kiskinizs Község Önkormányzata 6/2018. (II.22.) számú határozatával döntött a Kiskinizsi 049 hrsz-ú ingatlanon található I. világháborús emlékmű felújításáról és az önerő biztosításáról. A pályázat döntést követően 1.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatásba részesült Kiskinizs Község Önkormányzata.

A megvalósult tevékenység bemutatása

A kivitelezés során az alábbi munkálatok kerültek elvégzésre:

  • emlékmű tábla megmunkálása, díszcsavarok helyének kialakítása
  • szövegkarakterek vésése homokfúvásos technológiával, karakterek festése
  • támogatás tényét feltüntető felirat készítése
  • lábazat és talprész felületkezelése, burkolása schollfeni kővel
  • kőimpregnálás, fugázás

Az emlékművet körülvevő terület parkrendezési munkálatai Kiskinizs Községi Önkormányzat dolgozói közreműködésével valósultak, illetve valósulnak meg.