KISKINIZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA és a KISKINIZSI REFORMÁTUS EGYHÁZ, A Magyar Falu Program keretében nyert pályázatai:

1. KISKINIZSI REFORMÁTUS TEMETŐN LÉVŐ RAVATALOZÓ felújítására nyert összeg 4 994 135 Ft

2. KISKINIZSI REFORMÁTUS KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET felújítására nyert összeg 14 999 152 Ft

3. Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására nyert összeg 4 274 497 Ft