Kiskinizs Község Önkormányzata 2022. évre is meghirdeti a „Bursa Hungarica” ösztöndíjpályázatot.

Az ösztöndíjra azok a településen állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók jelentkezhetnek, akik nappali tagozatos képzésben vesznek részt.

Jelentkezhetnek még a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett, hátrányos szociális helyzetű pályázók is, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben, nappali tagozatos képzésben kívánnak részt venni.

A részletes pályázati kiírás a „www.emet.gov.hu” internetes oldalról letölthető vagy a Kiskinizsi Közös Önkormányzati Hivatalban – munkanapokon – átvehető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. november 5.