Az EFOP-3.9.2-16 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben elnevezésű Európai Uniós projekt keretében 156 526 723 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el Krasznokvajda Község Önkormányzata konzorciumban

Abaúj-Hegyközi kistérség Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén, Szlovákiával határos térség. Magyarországon található kistérségek rangsorában az utolsók között található. A települések nagyrészt aprófalvas szerkezetűek. Az aprófalvas szerkezet magával hozza az aprófalvak problémáit is: lakossági szolgáltatások alacsony színvonala, a gazdasági funkciók szinte teljes hiánya, folyamatos elvándorlás valamint népességfogyás. A térségben a 0-14 éves korosztály aránya haladja meg az országos átlagot. A kormegoszlás alapján valószínűsíthető, hogy az itt születettek jelentős része 15-29 éves korára már más területre költözik.  1960-hoz képest a térség népességének közel felét elveszítette. A kedvezőtlen településszerkezetből előre látható a térség katasztrofális demográfiai viszonyai. Az alacsony lélekszámú települések egyik problémája az elöregedő népesség, amelyhez növekvő számú alulképzett, elszegényedett társadalmi csoport párosul.

A foglalkoztatottak között legnagyobb arányban a 30-39 év közöttiek szerepelnek, de elmondható, minden életkori kategóriában mintegy 20%-kal alacsonyabb a foglalkoztatási arány az országos átlaghoz képest. A térségben alapfokú oktatási intézmények találhatóak. A térség egészségügyi és egyéb szociális szolgáltatási ellátottsága, elérhetősége elmaradott.

A projekt során megvalósításra kerülő szakmai program:

 1. PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS
 2. elkészítésre kerülnek a projekt megvalósítását megalapozó tanulmányok, többek között a helyzetfeltárás és a megvalósíthatósági tanulmány
 3. felmérésre kerül a helyi humán szakember szükséglet és a jelentkező hiány
 4. a költségvetés érdekében közbeszerzési tevékenységet folytatunk le
 5. PROJEKTMENEDZSMENT
 6. a zavartalan projektlebonyolítás érdekében 1 fő projektmenedzser és pénzügyi vezető kerül foglalkoztatásra
 7. KÖNYVVIZSGÁLAT
 8. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG
 9. BERUHÁZÁS
 10. a települések megvalósítást segítő eszközöket szereznek be, illetve szükséges a megvalósítást szolgáló ingatlanok felújítása is
 11. KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓK KÉPZÉSE:
 12. a képzések több tématerületre terjednek ki. A helyi szükségletekre reflektálva a képzési programok a helyzetfeltárás eredményének alapján kerülnek átdolgozásra. Kiemelt képzési terület a hátrányos helyzetű célcsoporttal való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, az agressziókezelés, konfliktusmenedzsment terület, valamint a kiégés (burn-out) megelőzését segítő képzések.
 13. kiépítésre kerül a közszolgáltatásban dolgozók képzettségét és végzettségét rögzítő adatbázis (folyamatos frissítéssel és nyomonkövetéssel)
 14. az információáramlás érdekében szakmai és szakmaközi fórumok, találkozók és workshopok kerülnek rendezésre rendszeres időközönként. A jó gyakorlatok átvételét is támogatni kívánjuk a programból.
 15. KOMPETENCIAFEJLESZTÉS
 16. tudatos pénzügyi magatartás: programsorozat keretében kívánjuk elérni a célcsoportot. A rendszeres előadások mellett pénzügyi tanácsadási szolgáltatást is nyújtunk majd, ahol pl. adósságkezelés témában is segítséget kérhetnek a rászorulók.
 17. fenntartható fejlődés: szemétszedési kampány a települések tisztántartása és a környezeti értékek bemutatása érdekében. A programelem tartalmaz továbbá tematikus fenntarthatósági napok szervezését is.
 18. angol nyelvi program kerül kidolgozásra az idegen nyelvi készségek fejlesztése érdekében. Alapszintű képzés mellett a középfokú nyelvvizsgára készülő fiatalok számára külön csoportot kívánunk szervezni (nyelvvizsga díjának támogatásával).
 19. szintén idegennyelvi készségek fejlesztése érdekében tematikus nyelvi napokat rendezünk
 20. tehetséggondozó program keretében 40 diák rendszeresen látogathat múzeumokat, színházat és egyéb változatos programokat
 21. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ DIÁKOK OKTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK JAVÍTÁSA
 22. ösztöndíj programot indítunk minden településen, amelynek keretében 2-2 diák részesülhet havi jelleggel támogatásban tanulmányainak megkezdése vagy folytatása érdekében
 23. közlekedésszervezés keretében igyekszünk javítani a diákok iskolába jutásának feltételein
 24. KOMPLEX ÓVODAI PROGRAM
 25. óvodapedagógusaink továbbképzéseken, szakmai előmenetelüket támogató képzéseken vehetnek részt. A helyi szükségletek és igények elsődlegessége miatt a programok átdolgozását is vállaljuk.
 26. a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás érdekében nyílt napokat szervezünk, továbbá a képzések egy része a kommunikációs készségekre is kiterjed majd
 27. egészségügyi program keretében egészségnapokat és sportnapok kerülnek lebonyolításra, életviteli tanácsadással, szűréssel, stb.
 28. óvodai torna bevezetése gyógytornász segítségével
 29. közösségi közlekedés fejlesztése – falubusz szolgáltatás bevonása a közlekedésbe
 30. ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, VÁLASZTHATÓ ELEMEK
 31. komplex óvodai programot kiegészítő képzések óvodapedagógusok számára
 32. helyi szükségletek alapján kialakított képzési program a célcsoport számára
Pályázó neve (konzorciumi vezető)KRASZNOKVAJDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címeHumán kapacitások fejlesztése az Abaúji térségben
Szerződés számaEFOP-3.9.2-16-2017-00029
Projekt összköltség (Ft)158 626 723 Ft
Támogatás összege (Ft)156 526 723 Ft
Támogatás mértéke (%)100
A projekt megvalósításának kezdete2018.07.02.
A projekt fizikai befejezésének határideje2023.10.31.